Testi on 11 huumeliuskasta muodostuva paneli ja sisältää puskuriliuoksen jauhemaisen ja/tai kuivan näytteen liuottamiseen.  Testattavat huumeryhmät ovat: amfetamiini (AMP1000)-, ekstaasi (MDMA500)-, metamfetamiini (MET1000)-, kannabis (THC50)-, kokaiini (COC300)- ja morfiinijohdannaiset (MOP300) sekä LSD (LSD20), bentsodiatsepiinit (BZO300), buprenorfiini (BUP10), metadoni (MTD300) ja tramadoli (TML100). Testi soveltuu huume- ja lääkeaineiden osoittamiseen jauheista ja pintoja sivelemällä sekä virtsa- ja juomanäytteistä.


Price
12,00 €
DOA-X114

DOA-X114

Customers who bought this also bought…